Utmerkelser

Svein Larsen fra Nøtterø Bakeri & Konditori mottok kongens fortjenestemedalje i 2012.
Vi takker Svein for en lang og tro tjenenste!

Svein og kongen

Comments are closed.